Firma HEATING Sp. z o.o. aktualnie prowadzi proces rekrutacji na stanowiska:

1. Specjalista ds. technicznych

Oferujemy:
 • Ciekawą i odpowiedzialną pracę na pełnym etacie
 • Atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i zaangażowania (część stała oraz nagroda zależna od wyników)
 • Szkolenia podnoszące wiedzę techniczną
 • Możliwość rozwoju i poszerzenia zakresu posiadanych kompetencji
 • Pracę w zgranym, dynamicznym zespole
Od kandydatów oczekujemy:
 • Wykształcenia wyższego technicznego (preferowana Inżynieria Środowiska)
 • Umiejętności czytania dokumentacji technicznej (projektów)
 • Umiejętności ofertowania materiałów, przygotowania wycen
 • Bardzo dobrej organizacji pracy, obowiązkowości, skrupulatności
 • Samodzielności, aktywności w działaniu, zaangażowania
 • Prawo jazdy kat. B
Dodatkowymi atutami będą:
 • Doświadczenie zawodowe w branży instalacyjnej na podobnych stanowisku
 • Znajomość rynku instalacji sanitarnych w regionie, w szczególności wentylacji i klimatyzacji
 • Zdolności handlowe

* Prosimy o dopisanie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. nr 133 poz. 883).

Podanie prosimy przesyłać na adres poczty elektronicznej praca@heating.pl

2. Specjalista ds. technicznych - fotowoltaika i pompy ciepła

Opis stanowiska:
 • opracowywanie specyfikacji, ofert produktowych i wykonawczych dla klientów z zakresu fotowoltaiki (PV) i pomp ciepła,
 • przygotowywanie ofert handlowych dla instalatorów oraz do przetargów,
 • wykonywanie projektów instalacji fotowoltaicznych (dachowych i gruntowych) oraz instalacji pomp ciepła,
 • weryfikacja możliwości posadowienia instalacji fotowoltaicznej i pomp ciepła u Klientów pozyskiwanych przez sieć współpracujących instalatorów,
 • weryfikacja techniczna ofert rynkowych w zakresie komponentów technicznych instalacji,
 • wsparcie sprzedaży w aspektach technicznych,
 • prowadzenie technicznych szkoleń dla współpracujących instalatorów,
 • wdrażanie do sieci sprzedaży nowych produktów i oferty handlowej partnerów biznesowych w obszarze PV i pomp ciepła.
Wymagania:
 • wykształcenie minimum średnie – techniczne, preferowane wyższe z zakresu inżynierii środowiska
 • uprawnienia elektryczne, projektowe będą dodatkowym atutem
 • doświadczenie w branży fotowoltaicznej, instalacyjnej
 • mile widziana znajomość programów służących do planowania instalacji fotowoltaicznych
 • doświadczenie w składaniu ofert do przetargów,
 • doskonała znajomość rynku urządzeń, produktów oraz elementów składowych instalacji fotowoltaicznych,
 • czynne prawo jazdy kat. B,
 • znajomość obsługi pakietu MS Office,
 • samodzielność oraz doskonała organizacja pracy własnej,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym i czytanie dokumentacji technicznej będzie dodatkowym atutem.
Oferujemy:
 • zatrudnienie w formie umowy o pracę,
 • niezbędne narzędzia pracy,
 • możliwość rozwoju zawodowego i dbanie o dalszy rozwój kompetencji w dynamicznie działającej firmie
 • miłą atmosferę w zgranym zespole

* Prosimy o dopisanie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. nr 133 poz. 883).

Podanie prosimy przesyłać na adres poczty elektronicznej praca@heating.pl

Klauzula informacyjna i zgoda do celów rekrutacji pracowników

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujmy, iż:

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Heating Sp. z o.o., ul. Technologiczna 19, 35-213 Rzeszów.
2.    W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: rodo@heating.pl
3.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z procesem rekrutacji pracowników na podstawie art. 6, ust. 1, pkt c RODO.
4.    Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom, a jedynie organom publicznym, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego.
5.    Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia procesu rekrutacji. Po ustaniu procesu rekrutacji w stosunku do osób niezatrudnionych dane osobowe będą usuwane, natomiast dane osobowe pozyskane od osób zatrudnionych trafią do teczek akt osobowych i przetwarzane będą zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie.
7.    Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8.    Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
9.    Podanie tych danych jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji, a odmowa ich podania będzie skutkować brakiem możliwości ubiegania się o zatrudnienie (art. 221 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 108 z późn. zm.)).
10.    Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.